Besluit evenementenvergunning Carnaval en optocht Hulst 2024

Aanvraag voor evenementenvergunning

Besluit evenementenvergunning:   De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:   Datum besluit: 29 januari 2024 Omschrijving: aankleden en aftuigen stadhuistoren, intocht Prins, Optocht, kinderoptocht, vossenjacht en afsluiting (kinder)carnaval Locatie: binnenstad Hulst (activiteiten), Van der Maelstedeweg - Stationsweg - Gentsestraat - Grote Markt - Kleine Bagijnestraat - Nieuwe Weg - Moervaartstraat - Dubbele Poort - Overdamstraat - Steenstraat - Gentsestraat Zaaknummer: 657377 Datum evenement: 10, 11, 12, 13 en 14 februari 2024 Tijdstip evenement: diverse tijdstippen.   Bezwaar U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken.   Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datum) gestuurd worden naar de burgemeester van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.   Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet in ieder geval bevatten: - uw naam en adres; - de datum van uw bezwaar; - het besluit waartegen u bezwaar maakt; - de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten