Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor New York Pizza Hulst.

Aanvraag voor milieuvergunning

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben op verzoek van New York Pizza maatwerkvoorschriften vastgesteld voor New York Pizza, Gentsestraat 29a in Hulst. Het besluit gaat over een ontheffing voor een slibvangput. U kunt de beschikking bekijken tot en met 17 januari 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Hulst. U kunt de beschikking ook digitaal bekijken. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u New York Pizza Hulst aanklikken om de beschikking te bekijken. Mocht de link niet werken, dan kunt u deze beschikking ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u New York Pizza Hulst aanklikken om de beschikking te bekijken. Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 17 januari 2024 schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst of Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan. Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen. Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. De beschikking is geregistreerd onder nummer Z2023-00004770.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in Hulst.

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten