GEMEENTEBLADChw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, 28e herziening Den Hulst 29-33A Nieuwleusen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Doel besluitDit plan maakt het herbestemming van de woning Den Hulst 29 naar een Woonbestemming mogelijk. Ook wordt de bestaande maar niet geheel gerealiseerde detailhandelsbestemming verkleind.Ter inzageHet bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, 28e herziening Den Hulst 29-33A Nieuwleusen ligt met de bijbehorende stukken van 17 januari 2024 tot en met 28 februari 2024 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken.Reageren?Beroep tegen het besluit instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor iedereen die het niet eens is met dit besluit.In werking treden plan (geldigheid) Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist. KostenVoor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatieU kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.NKernen2016hz28-vs01 ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Dalfsen, 17 januari 2024 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten