GEMEENTEBLADDefinitief besluit omgevingsvergunning, Hulst (HUL00) D 933, Hulst (HUL00) D 1379, Hulst (HUL00) D 1040, Hulst (HUL00) D 1041

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Toestemming voor het kappen van bomen in verband met bodemsanering aan Hulst (HUL00) D 933, Hulst (HUL00) D 1379, Hulst (HUL00) D 1040, Hulst (HUL00) D 1041De gemeente Gemeente Hulst heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het kappen van bomen in verband met bodemsanering aan Hulst (HUL00) D 933, Hulst (HUL00) D 1379, Hulst (HUL00) D 1040, Hulst (HUL00) D 1041.Zaaknummer: 0677647400Beschikking datum verzonden: 08-12-2023U kunt de verleende vergunning inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114. BezwaarIngevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Wonen en Werken, Grote Markt 21 te Hulst, tel. 14 0114. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten