GEMEENTEBLADGehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Minnebrugstraat te Hulst

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).O V E R W E G E N D E:dat op 21 december 2023 een verzoek is ontvangen van een bewoner van de Minnebrugstraat te Hulst voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de aanvrager;dat deze persoon in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”;dat gelet op het medisch advies, het nodig is, dat bovengenoemde weggebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om in de onmiddellijke nabijheid van de woning haar motorvoertuig te parkeren;dat voor de bewuste woning aan de Minnebrugstraat te Hulst parkeergelegenheid is;dat de gevraagde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld kan worden als aangegeven op bijgaande tekening, direct voor de ingang van de woning, door bord E6 van bijlage I behorende bij het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” met onderbord te plaatsen waarbij het parkeren wordt verboden, met dien verstande dat het verbod niet geldt voor het motorvoertuig waarmee de aanvrager, zich pleegt te vervoeren dan wel waarmee zij vervoerd wordt;dat door het instellen van de gevraagde gehandicaptenparkeerplaats zoveel mogelijk de vrijheid van het verkeer wordt gewaarborgd;dat ingevolge artikel 24 van het ‘B.A.B.W.’ advies is gevraagd aan de Politie Zeeland-West-Brabant; B E S L U I T E N:door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990”, het parkeren op de aangegeven locatie aan de Minnebrugstraat te Hulst is verboden, met dien verstande dat het verbod niet geldt voor het motorvoertuig waarmee de aanvrager, zich pleegt te vervoeren, dan wel waarmee zij vervoerd wordt, waarvan het kenteken op het onderbord is vermeld.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten