GEMEENTEBLADOntwerpbesluit plaatsen van zonwering nieuwbouw De Hulst, Tankenbergstraat 20 t/m 36 in Oldenzaal

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 17 januari 2024 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000751 voor een aanvraag op locatie Tankenbergstraat 20 t/m 36 in Oldenzaal. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft het:•plaatsen van zonwering nieuwbouw De Hulst.InzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het bouwloket in het gemeentehuis in Oldenzaal. De inzageperiode is 6 weken en eindigd op 5 maart 2024. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.ProcedureTijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten