GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning voor het kappen van een hulst op het perceel Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Omgevingsvergunning voor het kappen van een hulst op het perceel Leusderweg 110, 3817 KD AmersfoortDe Gemeente Amersfoort heeft op 01-02-2024 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een hulst op het perceel Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort, met kenmerk CLZ-00007590.Bezwaar makenAls u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. Het besluit is op 01-02-2024 verstuurd. Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen vialoket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.Meer informatieWilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14033.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten