GEMEENTEBLADVoorgenomen tijdelijk verhuur van ruimten pand Beneden Beekloop 92 te Geldrop door de gemeente Geldrop-Mierlo aan Buurtvereniging Hulst-Skandia

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt bekend dat zij voornemens is om ruimten binnen het pand gelegen aan de Beneden Beekloop 92 te Geldrop, onderdeel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Geldrop, sectie D, nummer 6576 gedeeltelijk, tijdelijk te gaan verhuren aan Buurtvereniging Hulst-Skandia van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Gezien de locatie en de relatie van Buurtvereniging Hulst-Skandia en de wijk, is de gemeente Geldrop-Mierlo van mening dat uitsluitend de Buurtvereniging in aanmerking komt voor de tijdelijk huur van de ruimten.De overeenkomst tot tijdelijk verhuur zal worden gesloten tien dagen na de datum van deze publicatie van het voornemen, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant in welk geval het aangaan van de overeenkomst zal worden opgeschort tot de rechterlijke uitspraak. Indien wordt nagelaten binnen deze termijn een kort geding aanhangig te maken wordt geacht dat er afstand is gedaan van dit recht en is de indiener van een kort geding niet-ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer alsnog een kort geding aanhangig wordt gemaaktMet deze publicatie geeft de gemeente Geldrop-Mierlo uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van team SBR-Grondzaken van de afdeling Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo, bereikbaar via telefoonnummer 040 289 38 93.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in Geldrop.

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten