Instellen gedeeltelijk parkeerverbod - President Rooseveltstraat Kloosterzande

Aanvraag voor verkeersbesluit

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen; gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”). O V E R W E G E N D E: dat er een verzoek is gekomen van bewoners van de President Rooseveltstraat te Kloosterzande om een gedeeltelijk parkeerverbod in de straat; dat door het parkeren van auto’s op deze locatie, bewoners met hun voertuig niet uit hun garage kunnen geraken; dat daarnaast geparkeerde auto’s vlak voor de fietserstunnel kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties voor de vele fietsers welke gebruik maken van deze tunnel; dat in de President Roosevelstraat een bord E01 met een onderbord OB501r van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’ geplaatst worden als aangegeven op bijgaande tekening, zodat hier geen auto’s meer kunnen parkeren; dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer aan de gemeente Hulst toebehoort; dat ingevolge artikel 15, lid 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ voor deze aanwijzing een verkeersbesluit vereist is; dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan de Politie Zeeland-West-Brabant; dat met deze verkeersmaatregel de volgende doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ beoogd worden, t.w.: -het verzekeren van de veiligheid op de weg, -het beschermen van weggebruikers en passagiers; -het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’; B E S L U I T E N: door het aanbrengen van bord E01 met een onderbord OB501r van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’ als aangegeven op bijgaande tekening, het parkeren op dit gedeelte van de President Rooseveltstraat te Kloosterzande wordt verboden;

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten