Intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Henri Dunantstraat Sint Jansteen

Aanvraag voor verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet op het raadsbesluit van 24 april 2003 waarbij de burgemeester en wethouders onder meer zijn gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals bedoeld in artikel 18 van de “Wegenverkeerswet 1994” op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen; gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”). O V E R W E G E N D E: dat bij besluit d.d. 23 augustus 2018 door plaatsing van bord E6 van bijlage I behorende bij het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’ het parkeren op het parkeervak voor Henri Dunantstraat 6 te Sint Jansteen is verboden met dien verstande dat het verbod niet geldt voor het voertuig waarmee de bewuste bewoner van de Henri Dunantstraat te Sint Jansteen zich vervoert dan wel waarmee zij vervoerd wordt; dat de omstandigheden zijn gewijzigd en deze omstandigheden de maatregel niet meer kunnen rechtvaardigen; dat om die reden de vorenbedoelde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken niet langer gehandhaafd hoeft te blijven; dat dit kan worden bewerkstelligd door het verwijderen van het desbetreffende bord; dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan de Politie Zeeland-West-Brabant; dat met het opheffen van bedoelde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zoveel mogelijk de vrijheid van het verkeer wordt gewaarborgd; gelet op het bepaalde in het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’en het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’; B E S L U I T: door het verwijderen van bord E6 met onderbord van bijlage I behorende bij het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’ geplaatst krachtens hun besluit waarbij het parkeren op het parkeervak voor Henri Dunantstraat 6 te Sint Jansteen gelegen parkeerstrook is verboden, met dien verstande dat het verbod niet geldt voor het voertuig, waarmee de bewoner, voornoemd zich vervoert dan wel waarmee zij vervoerd wordt (gehandicaptenparkeerplaats), op te heffen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten