Ontheffing wegen en watervergunning voor het plaatsen van een POP-kast aan Plattedijk 20 in Hengstdijk, gemeente Hulst

Aanvraag voor overig

Waterschap Scheldestromen heeft een ontheffing wegen en een watervergunning verleend voor het plaatsen van een POP-kast aan Plattedijk 20 in Hengstdijk, gemeente Hulst. De ontheffing wegen is geregistreerd onder nummer VOS3159. Waarom publiceert het waterschap dit bericht? Een ontheffing wegen en een watervergunning worden bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen bij een openbare weg of een waterstaatswerk. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Vragen? Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000. Bent u het niet eens met de ontheffing of vergunning? U kunt het waterschap tot 12 januari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de ontheffing wegen of de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de ontheffing wegen of de watervergunning tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten