Ontwerp besluit omgevingsvergunning, Steenstraat 25, 4561 AR Hulst, Steenstraat 25A, 4561 AR Hulst

Aanvraag voor bouwvergunning

Verleende ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen en fietsenbergingen aan Steenstraat 25, 4561 AR Hulst, Steenstraat 25A en 25B, 4561 AR Hulst Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3* van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 3 appartementen en fietsenbergingen aan Steenstraat 25, 25a en 25b (zaaknummer 0677-617310) Het ontwerp-besluit, met alle daarbij behorende stukken, liggen ter inzage van 02-02-2024 tot en met 15-03-2024. Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder van 02-02-2024 tot en met 15-03-2024 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huls, Postbus 49, 4560 AA Hulst en per e-mail op info@gemeentehulst.nl. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw.M. van Assel , telefoonnummer 14 0114. Zaaknummer: 0677617310 Beschikking datum verzonden: 31-01-2024 U kunt de verleende vergunning inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114. Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Wonen en Werken, Grote Markt 21 te Hulst, tel. 14 0114.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten