Openbare laadpaal - Hudsonlaan te Hulst

Aanvraag voor verkeersbesluit

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen; gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”). O V E R W E G E N D E: dat elektrisch vervoer een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit, stiller en zuiniger is dan de conventionele aandrijftechnieken voor voertuigen; dat de gemeente het van belang acht elektrisch vervoer binnen haar gemeentelijke grenzen te bevorderen; dat voor het stimuleren van elektrisch vervoer een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is; dat de oplaadpalen worden geplaatst in de gemeente Hulst en zullen bestaan uit een oplaadpaal met minimaal een oplaadpunt; dat door het realiseren van openbare oplaadpunten op verschillende locaties in gemeente Hulst hieraan wordt bijgedragen; dat deze oplaadpunten van de gemeente Hulst voor algemeen gebruik zijn door elektrische personen auto's; dat het doel van dit verkeersbesluit is bestuurders van een elektrisch voertuig de mogelijkheid te bieden om hun voertuig op te laden; dat ingevolge artikel 24 van het ‘B.A.B.W.’ advies is gevraagd aan de Politie Zeeland-West-Brabant; dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer aan de gemeente Hulst toebehoort; B E S L U I T E N: tot het aanwijzen van de volgende parkeervakken, uitsluitend voor elektrische personenauto's, nabij het aan te brengen oplaadpunt op de 2 op tekening aangegeven vakken aan de Hudsonlaan te Hulst, middels plaatsing van bord E08 “laden elektrische auto” en onderbord OB504 van bijlage I behorende bij het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hulst. Bekijk alle Bekendmakingen Hulst in .

https://hulstkrant.nl/bekendmakingen-hulst/

Deel dit bericht:

Redactie Hulstkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hulstkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hulst.

Gerelateerde berichten